Omhels die vryheid van tuisonderwys

Ouerhandleiding

(kind werk in eie werkboek) en daar is 3 leesboekies ingesluit 

Die Gr3 program se fokus is steeds om vlotlees vaardigheid te ontwikkel en aan te moedig met lees elke dag in elke les. 

Die lesse is gebaseer op die beginsel van elke dag ‘n bietjie doen teen ‘n gemaklike pas wat kan aanpas soos die kind wil.

 

In hierdie boek word daar heelwat kopieer sowel as diktasiewerk gedoen en die kind doen dit in sy eie werkboek sodat u  net een maal die program hoef aan te koop vir die gesin.

 

3 interessante leesboekies ingesluit

Boekstudies word nou ook meer formeel gedoen met 3 interessante leesboekies waarvan een ‘n besondere aanwins is wanneer die kind deur rympies meer van ons mooi land se diereryk leer.

Sien onderstaande uit die werkboek

Gedigte is gereeld deel van die lesse sowel as Idiome.

Aspekte wat deel vorm van lesse sluit in:

  • Lees
  • Bespreking
  • Woordeskat
  • Spelling
  • Taalleer
  • Kreatiewe skryf 
  • Projekte wat bietjie dinkwerk en navorsing vaardighede vereis.

 

Soos met die Gr2 program is daar kwartaalikse Assesserings vir jou gerusstelling, en antwoorde word verskaf.

 

Teen die einde van die volledige Omvattend Afrikaans Gr1-3 program sal die kind met gemak Afrikaans kan lees en skryf.

BESTEL NOU

Omvattend Afrikaans Bestelvorm