Hoe en wat moet kinders leer


Jy weet mos ek sê altyd mens hoef jou kind net drie dinge te leer: taal, Wiskunde en “die res”. Hierdie artikel gaan oor “die res”. En spesifiek hoe kry mens jou kinders meer geïnteresseerd in hulle skoolwerk? Hoe kry jy hulle minder verveeld?  Ja, ek dink verveeldheid is elke tuisskoolma se […]

Jou antwoord om verveeldheid hok te slaan? Temagebaseerde onderwys


Hoe leer kinders? Wat is die rol van die ouer of die onderwyser? Dis vrae waarmee ʼn briljante Russiese onderwyskundige ook geworstel het. Sy naam was Lev Vygotsky. In hierdie artikel kry veral drie idees van Vygotsky aandag. Sy insig dat die Een wat Meer Weet nooit die antwoord moet […]

Hoekom Vygotsky nooit vir die kind die antwoord gegee het ...


2
Annamarie de Villiers, tuisskoolma en opgeleide terapeut,  gee ‘n  verfrissende samevatting van  die 7 beginsels om suksesvol en skoollos  te kan tuisskool. Sy praat onder andere oor hoe belangrik speel is en bly, maar ook dat mens kinders by grootmenswerk moet betrek.  Hou ook rekening met jou kind se uniekheid. […]

Skoollos: 7 Beginsels om dit suksesvol te kan doen
Word ’n topstudent! Karen Badenhorst wys jou hoe.  En nee, dit het nie noodwendig te make met hoe slim jy is nie. Eerder hoe slim jy te werk gaan met onder andere ’n studierooster. Jy hoef jou ook nie dood te werk nie! Die belangriker dat jy jou werk elke […]

Word ’n topstudent, kry die sleutel tot studiesukses


leerplan 3
Wát moet ek my kinders leer is die verkeerde vraag om te vra as jy vir jou kind ’n leerplan probeer saamstel. Hoekom? In ’n wêreld waar ons kennis op die oomblik elke dertien maande VERDUBBEL, is dit onmoontlik dat jy jou kind alles kan leer wat daar te lere is.  Deesdae meet ons […]

Leer jou kind net dié 3 dingeMoedertaal
Wat is die een ding wat jy moet doen as jy nie jou kinders se toekoms met tuisleer wil opmors nie? Leer hulle in hulle moedertaal. Vir so lank as moontlik. Hier is vyf redes hoekom die keuse om jou kinders in julle moedertaal te leer die grootste, grootste guns is wat jy jou kinders ooit sal bewys.

5 Redes waarom moedertaalonderwys die beste keuse is wat jy ...